Játékos tanulás: kisiskolás foglalkoztatók az új tanévre

A tanévkezdés nemcsak az első éveseknek tartogat izgalmas kihívásokat, hiszen egy kis játékos gyakorlás a már írni-olvasni tudó kisiskolásoknak sem árt. Korábbi összeállításunkban az iskolakezdéshez ajánlottunk felkészítő kiadványokat, most pedig bemutatjuk, hogy melyek a legkedveltebb kisiskolás foglalkoztatók, amelyek akár egész évben a hasznukra lehetnek!

 

Varázsceruza-sorozat:  1. osztály – Nagybetűk – Előírt írásfüzet

 

Szerző: Adamikné Jászó Anna

Kiadó: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó (2019)

ISBN: 978-963-486-256-7

Korosztály: 6-7

 

 

A KIADÓ SZINOPSZISA 

Ez az előírt füzet a nagybetűk gyakoroltatását, azok kapcsolását mélyíti el. Igyekszik tudatosítani a gyerekekben a tulajdonnevek, elsősorban a személynevek helyesírását, valamint a mondat írásának elemi szabályait. A kiadvány második részében olyan szavak másolására nyílik lehetőség, melyek a helyesírást megalapozását hivatottak elérni. Kiemelt szerepet kap az önellenőrzés. A füzet végén helyet biztosítunk egyénileg kiválasztott szavak, mondatok tollbamondás utáni írására, valamin emlékezetből írásra, másolásra is.

A sorozatban még megjelent: Varázsceruza – Előírt matematika – 1. osztály – Matematika gyakorló, Varázsceruza – 1. osztály – Kisbetűk – Előírt írásfüzet, másodikosoknak: Bűvös toll – 2. osztály – Előírt írásfüzet

Suli Plusz-sorozat

A Suli Plusz-sorozat számtalan vidám feladatot tartogat a kisiskolásoknak. A foglalkoztató füzetek minden iskolatípus és módszer kiegészítő anyagául szolgálhatnak, de főleg azok a gyerekek forgathatják nagy élvezettel, akiknek a tankönyvek feladatai kevésnek bizonyulnak.

A sorozat az alábbi könyvcsaládokból áll: Olvasóka, Íróka, Számolóka,  Fogalmazóka, Kreatív írás és Vidám kísérletek. A feladatokat Kelemen Czakó Rita tréfás, élénk színű rajzai teszik még élvezetesebbé. 

Íróka 1. – Hangok és betűk – Vidám nyelvtani gyakorlatok

 

Szerző: Bozsik Rozália

Kiadó: Tessloff és Babikon (2017)

ISBN: 978-963-294-290-2

Korosztály: 6-7

 

 

A KIADÓ SZINOPSZISA

A Suli Plusz íróka 1. kötete rendszerezi a hangokról és a betűkről tanultakat. A gyerekek megtanulhatják és gyakorolhatják, mik a hangok és a betűk, mi a betűrend, melyek a magán- és mássalhangzók, vagy hogy mely szavakban írunk j-t vagy ly-t. A játékos mondókák segítenek az ismeretek elmélyítésében.

A sorozat kisiksolásoknak szóló kötetei: Olvasóka 1. Rövid állatmesék – Vidám szövegértési feladatok kezdő olvasóknak – 1-2.osztály, Olvasóka 2. – Tréfás mesék, Olvasóka 3. – ismeretközlő szövegek, Számolóka 1. – Alapozó feladatok, Számolóka 2. – Gondolkodtató feladatok, Számolóka 3. Gondolkodtató feladatok, Íróka 2. – Szavak, Íróka 3. – Mondatok

Matekmester-sorozat

A sorozat a szingapúri matematikatanítási módszer segítségével a matematikai tudásanyag elsajátításában nyújt segítséget a kisiskolásoknak. A Matekmester-sorozat jelenleg négy kötetben elérhető, többek között a számok és műveletek, valamint az alakzatok, helyzetek, formák témakörökben.

Páratlan (és páros) számolások – A számok és műveletek a 100-as számkörben

 

 

Szerző: Anjana Chatterjee

Kiadó: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó (2019)

ISBN: 978-963-486-154-6

Korosztály: 6-8

 

A KIADÓ SZINOPSZISA

A kötetben feldolgozott témakör a számok a 100-as számkörben, valamint a szorzás és osztás műveletének elmélyítése, gyakorlása. A kötet betekintést enged a törtek világába is. A könyvben minden rész egy olyan kérdéssel, állítással kezdődik, amely egy új matematikai témakörrel kapcsolatban gondolkodásra ösztönzi a gyerekeket. Ezután a képi szemléltetés és a kézzelfogható műveletek során megérteti a szabályszerűségeket, ezáltal a mély fogalmi megértésig vezeti a gyerekeket. A feldolgozás szerves eleme az ismétlés, amikor nem gépiesen, hanem más-más kontextusba helyezve kell a már tanult szabályszerűségeket felismerniük, alkalmazniuk. A különböző ötletek/tanácsok lehetőséget biztosítanak a további fejlesztéshez. A módszer segítségével a gyerekek sikeresen tudják alkalmazni az absztrakció módszerét, így mélyül és rögzül a matematikai tudásanyag.

A sorozat további kötetei: Ismerd meg a számokat! Mérjünk! Formák és alakzatok

Szó-játék – 1. osztály – Anyanyelvi gyakorlófüzet

A Móra EDU-kiadványok Szó-játék és Szám-vető gyakorlófüzetei a játékos képességfejlesztés jegyében kínálnak hasznos időtöltést az első és második osztályos nebulóknak.

 

Szerző: Szendreiné Petrik Katalin, Borbély Borbála

Kiadó: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó (2019)

ISBN: 978-963-486-261-1

Korosztály: 6-7

 

 

A KIADÓ SZINOPSZISA

Az anyanyelvi gyakorló célja az anyanyelvi részképességek, az olvasástechnika, a szövegértő olvasás fejlesztése. A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy azok a gyerekek is kedvtelve forgassák, akik már gyorsabban, önállóbban tudnak dolgozni, de a nehezebben haladók is találjanak játékos, szórakoztató feladatokat. A kiadvány feladataival alkalmas a gyakorlásra, hiszen sok érdekes játék, rejtvény segítségével szinte észrevétlenül jutnak el a gyerekek a betűktől a szavak, mondatok, majd a szövegek birodalmába.

A sorozat további kötetei elsősöknek: Szám-vető 1. osztály – Számvázoló füzet pauszlapokkal, Írás-előkészítő 1. osztály – pauszlapokkal. Második osztálytól: Szó-játék – 2. osztály – Szövegértési gyakorlófüzet, Szórakosgató – 2. osztály – Szövegértési gyakorlófüzet

Tanulj játszva! sorozat

A Tanulj játszva! sorozat azoknak a kisiskolásoknak szól, akik már elsajátították az olvasás, írás, számolás alapjait. A foglalkoztatókban összegyűjtött feladatokkal a gyerekek gyakorolhatják a már megszerzett tudásukat.

Az olvasás alapjai

 

Szerző: Baráthné E. Mária

Kiadó: Elaktra Kiadóház (2019)

ISBN: 978-963-989-255-2

Korosztály: 6-8

 

 

A KIADÓ SZINOPSZISA

Tanulj játszva sorozatunk azoknak a kisiskolásoknak készült, akik már elsajátították az olvasás, írás, számolás alapjait. A foglalkoztatókban olyan feladatokat gyűjtöttünk össze, amelyek alkalmasak arra, hogy a gyermekek gyakorolhassák a már megszerzett tudásukat. Mindezt nem szigorúan iskolai formulákkal, hanem kissé játékosan, hogy vidámabban fejleszthessék tudásukat. Az olvasás alapjai, az írás alapjai, az Osztok, szorzok, az Összeadok, kivonok, a Különbségek, mértékegységek, a L vagy Ly olyan gyakorlási lehetőséget ad a szülő és gyermek kezébe, amely kedvet is ad a kisiskolásoknak a tanuláshoz. 50 db matrica teszi még szórakoztatóbbá a foglalkoztatók használatát.

A sorozat további kisiskolás kötetei: Az írás alapjai, Osztok, szorzok, Összeadok, kivonok, Különbségek, mértékegységek, J vagy Ly

Logico-sorozat 

A LOGICO az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló készségfejlesztő tanulójáték, amelyet fejlesztőpedagógusok is gyakran használnak a foglalkozásokon. Könnyen kezelhető, fejleszti a vizuális észlelést, a szem- és kézkoordinációt. A játékokhoz egy LOGICO-keret és a – tematikus csomagokban elérhető – feladatkártyák szükségesek. A sorozat iskolakezdésre felkészítő köteteiről ebben a bejegyzésünkben böngészhetsz, itt pedig az első és második osztályoknak szóló gyakorlókból adunk ízelítőt.

Számfogócska: A húszas számkör 1. rész

 

Szerző: Marion Godzik

Kiadó: Tessloff és Babikon (2011)

ISBN: 978-963-294-063-2

Korosztály: 6-7

 

 

A KIADÓ SZINOPSZISA

A LOGICO Piccolo játékos feladatkártyák kisiskolásoknak készült A húszas számkör 1. rész csomagja sokfajta feladattal segíti az alapvető számfogalom és számolási készség kialakítását. A számolás alapja, hogy a gyerekek biztosan felismerjék számsorokat, a számszomszédokat, a kisebb/nagyobb relációkat. A számlálás és a csoportosítás gyakorlása segíti később az alapműveletek használatát.
A hátoldalon lévő pluszfeladatok lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek a tanultakat más módon is alkalmazzák.

A sorozat további kötetei kisiskolásoknak: Betűfogócska, – Komplex anyanyelvi gyakorló, Számfogócska: A 100-as számkör 1. rész., Számfogócska: A 100-as számkör 2. rész., Nyelvi képességfejlesztés – Rímelő, Nyelvi képességfejlesztés – Hangoló – Hangolló, Számfogócska: A 20-as számkör 2. rész, Betűfogócska – Tedd ábécérendbe! Szövegértés – Meseolvasó,  Számfogócska: Adatok, gyakoriság, valószínűség, Számfogócska: Összeadás és kivonás 20-ig 1. rész, Számfogócska: Összeadás és kivonás 20-ig 2. rész, Számfogócska: Összeadás és kivonás 100-ig 1. rész, Számfogócska: Összeadás és kivonás 100-ig 2. rész, Számfogócska: Szorzás és osztás 100-ig 1. rész, Számfogócska: Szorzás és osztás 100-ig 2. rész, Szem-kéz koordináció: Alakzatok, Szem-kéz koordináció: Játék a formákkal

MiniLük-sorozat

A MiniLük-sorozat játékos feladatinak megoldásához több logikai műveletet kell a gyerekeknek elvégezniük egyszerre. A fejtörők összetettségük révén jelentős mértékben hozzájárulnak a jobb és bal agyfélteke képességeinek összehangolt fejlődéséhez. A füzetek használatával fejleszthető többek között a hatékony, önálló tanulás készsége, a modellalkotó-, a reprodukciós- és a kombinatív készség, valamint a komplex problémamegoldás. 

Már tízig számolok – Játékos ismerkedés a számok világával 1. osztály

 

Kiadó: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó (2018)

ISBN: 978-963-486-142-3

Korosztály: 6-7

 

 

 

A KIADÓ SZINOPSZISA

A füzet játékos feladatai elmélyítik a 10-es számkörön belüli műveleteket. Az összetett feladatok megoldása fejleszti a matematikai kompetenciát. Kiválóan alkalmazható differenciáláshoz, felzárkóztatáshoz egyaránt.

A sorozat további kötetei első osztályosoknak: A betűktől a szavakig – Bevezető gyakorlatok az olvasási készség fejlesztéséhez kisiskolásoknak, Betűkóstolgató – Játékos fejlesztők az olvasás gyakorlásához, Már szavakat olvasok – Olvasási készségfejlesztő játékok, A betűktől a szavakig – Bevezető gyakorlatok az olvasási készség fejlesztéséhez kisiskolásoknak, Környezetünk titki – A körülöttünk lévő világ, Olvassuk, és meg is értjük! – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok, Már mondatokat olvasok! Olvasási készségfejlesztő játékok, Már húszig számolok – Fejszámolási feladatok kisiskolásoknak, Tér-irány gyakorlatok óvodások és kisiskolások számára,

Második osztályosoknak: Már szorozni és osztani is tudok! – Fejszámoló feladatok kisiskolásoknak, Már százig számolok! – Fejszámoló feladatok kisiskolásoknak, Agyaló – Egyszeregy – Játsszunk a szorzótáblával! Forgasd ki a szavaimat! – Játékos anyanyelvi feladatok, Számolok veled – Matematikai gondolkodást fejlesztő feladatok, Légy észnél! – Logikus gondolkodást fejlesztő feladatok, Számtalan fejtörő – Matematikai gondolkodást fejlesztő feladatok, Logikai bukfenc – Logikus gondolkodást fejlesztő feladatok, Észtekerő – Logikus gondolkodást fejlesztő feladatok, Szavak ásza – Játékos anyanyelvi feladatok, Számkirály – Matematikai gondolkodást fejlesztő feladatok, Nyelvelő – Anyanyelvi kompetenciafejlesztő gyakorlatok, Környezetünk titkai – Élő környezetünk, Már szorozni és osztani is tudok – Fejszámoló feladatok kisiskolásoknak, Már százig számolok – Fejszámoló feladatok kisiskolásoknak

Gyerekjáték az írás (Ceruzaforgató-sorozat)

 

Kiadó: Kolibri Gyerekkönyvkiadó (2017)

ISBN: 978-963-437-122-9

Korosztály: 6-7

 

 

 

A KIADÓ SZINOPSZISA

Számold meg a nyuszikat és a virágokat, az eredményt pedig írd a sor végére! Ha elkészültél, leírhatod a papagáj szó kezdőbetűjét, és rövidebb szavak lejegyzésével is megpróbálkozhatsz. Nincs más dolgod, csak húzd végig a filctollat a szaggatott vonalakon! A könyvben található játékos feladatok hozzájárulnak a gyerekek íráskészségének fejlesztéséhez. A letörölhető lapokról pillanatok alatt eltüntethető a könyvhöz csomagolt filc nyoma, így a hibák könnyen kijavíthatók, a feladatok pedig tetszőleges alkalommal megismételhetők.

A Ceruzaforgató-sorozatban kisebb korosztálynak még elérhető: Gyerekjáték a számolás 5-6 éveseknek, Gyerekjáték a számolás 4-5 éveseknek, Gyerekjáték az írás 5-6 éveseknek, Gyerekjáték az írás 4-5 éveseknek, Gyerekjáték az írás 3-4 éveseknek (a linkre kattintva böngészheted!)

 

 

Ha tetszett bejegyzésünk, kérjük, ne felejtsd el lájkolni Facebook-oldalunkat is, hogy ne maradj le egyetlen bejegyzésünkről sem. 

Honlapunkon a sütiket alkalmazunk. Ezzel kapcsolatban Adatkezelési tájékoztatónkban olvashatsz bővebben. Elfogadom Adatkezelési tájékoztató